Poročilo s spomladanskega sestanka združenja ortopedov SZD; Valdoltra 21.3.2014

Redno spomladansko sredanje Združenja ortopedov SZD je potekala 21.3.2014 v Valdoltri. Srečanja se
je udeležilo 36 slušateljev, pretežno ortopedov in specializantov ortopedske kirurgije iz petih
bolnišnic : SB Novo mesto, UKC Ljubljana, SB Sempeter, UKC Maribor, SB Slovenj Gradec in OB
Valdoltra vključno z anesteziologi iz OB Valdoltre. Prisoten je bil tudi predstavnik ambulantnih
ortopedov. Sredanje je bilo prijavljeno na ZZS zato so prisotni pasivni udeleienci pridobili 2 točki,
aktivni udeleženci pa 3 točke stalnega podiplomskega izobraževanja za ohranitev licence. Sestanek je
potekal po slededčem dnevnem redu:
1.. 16.30 – 16.40 Pozdravni govor in uvod (R. Trebše)
2. 16.40 – 16.55 Osteotomije tibije (8. Ambrožič)
3. 16.55 – 1″7.10 Osteotomije femurja (R. Trebše)
4. 17.10- l-7.25 Osteotomije medenice (R. Mihalič)
5. L7.40 – 17.55 Osteotomije ob kolenu pri rep. posegih na hrustancu (M. Drobnič)
6. 17.55 – 18.10 Register endoprotetike Slovenije (V. Levalšič)
7. 18.10 – 18.20 Diskusija

Tokratni spomladanski sestanek Združenja ortopedov SZD je potekal na temo osteotomij na spodnji
okončini. Dr. Ambrožič je natančno predstavil možnosti in rezultate osteotomije tibije z modernimi
diagnostičnimi in terapevtskimi postopki. V diskusiji smo ugotovili, da so osteotomije tibije omejene
pretežno na dva centra, kar je v nasprotju s svetovnimi trendi, kjer osteotomije tibije naraščajo. Tudi
pri nas bi bilo potrebno popularizirati uporabo te kirurške tehnike na vseh ortopedskih oddelkih, saj je
pri mlajši populaciji še vedno metoda izbora za zdravljenje unikompartmentalne obrabe kolenskega
sklepa.

Sam sem predstavil indikacijsko področje osteotomij femurja ter predstavil pregled svoje serije.
Najpogosteje se izvaja varizacijska osteotomija distalnega femurja zaradi degenerativnih sprememb
lateralnega kompartmenta kolena.
Dr. Mihalič je predstavil potek izvedbe periacetabularne osteotomije za zdravljenje boledih displazij
acetabula s pomodjo “custom made” vodil za izvajanje kostnih rezov na medenici. Predstavil je tudi
metodo, ki omogča navigirano izvedbo zahtevnih osteotomijskih rezov, ki je uporabna kjerkoli na
skeletu. Metoda je še v razvoju.

Dr. Drobnič je prikazal zdravljenje zahtevnih torzijskih deformacij kolenskega sklepa, ter indikacijsko
področje osteotomij ob kolenu pri reparativjih posegih na hrustancu. V predavanju in ob diskusiji
smo obnovili obstoječe možnosti in indikacije zdravljenja lokalizirane hrustančne patologije predvsem
kolenskega sklepa.

Zadnje predavanje na temo Registra endoprotetike Slovenije (RES), je predstavila dr Levašičeva, ki ie
vet kot deset let aktivno deluje pri Registru artoplastike Valdoltra, kateri sodeluje tudi z evropskim
registrom EAR (European Arthroplasty Register). O tem, da Slovenija potrebuje register
endoprotetike na nacionalnem nivoju, se ortopedi strinjamo že vsaj ie 10 let. Najbližje smo bili
ustanovitvi novembra 2009, ko se je slovensko Združenje ortopedov zbralo na IVZ in potrdilo namen
ustanovitve registra. Projekt zaradi različnih razlogov nikoli ni oživel. Dr. Levašičeva je predstavila
pobudo ponovne oživitve projekta Register endoprotetike Slovenije (RES) v sodelovanju z NIJZ (lVZ), v
okviru projekta Parent. Ker je bilo v preteklosti glede registra endoprotetike nekaj nesoglasij in
nejasnosti smo preverili ali Združenje ortopedov SZD podpira pobudo. Soglasno je bila sprejeta
pobuda, da OB Valdoltra ponovno, s pomočjo NIJZ v okviru projekta Parent, poskusi oživiti projekt
nacionalnega registra endoprotetike in ustvari zbirko Register endoprotetike Slovenije (RES).

Lep pozdrav,

Rihard Trebše