Register endoprotetike Slovenije (RES)

Register endoprotetike Slovenije (RES) je register, katerega namen je spremljanje vgrajenih umetnih sklepov (kolk, koleno) na območju Republike Slovenije. S sledenjem posameznega umetnega sklepa (endoproteze) skušamo ugotoviti, kolikšna je življenjska doba določenega tipa umetnega sklepa (koliko časa je minilo od vstavitve do revizije). Na ta način lahko ločimo boljše endoproteze od slabših in pri vgraditvi umetnega sklepa izberemo tiste endoproteze, ki so za naše bolnike primernejše.

Na pobudo vodstva Združenja ortopedov Slovenskega zdravniškega društva in ob pomoči strokovnjakov Evropskega registra artroplastike pri Evropskem združenju ortopedov in travmatologov (EAR-EFORT), je minister za zdravje leta 2009 ustanovil delovno skupino za vzpostavitev registra endoprotetike. V delovni skupini smo določili nabor podatkov, ki jih bomo v slovenskem registru zbirali. Nabor podatkov je usklajen z evropskimi priporočili. Nastajanje registra je sicer takrat zamrlo zaradi pomanjkanja sredstev, pa tudi zaradi neurejene zakonodaje.

V letu 2013 je v okviru evropskega projekta PARENT, katerega koordinator je slovenski NIJZ, bila podana pobuda, da bi RES oživili. NIJZ se je s soglasjem ZOSZD povezal z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, ki se je aktivno vključila v izdelavo RES v OpenEHR obliki. Ko bo sprejeta tudi obljubljena sprememba Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki bo vključevala zbirko RES, bo podana tudi zakonska podlaga za zbiranje in obdelovanje podatkov o vgrajenih endoprotezah, tako da bo RES lahko še letos v celoti zaživel.

Povezave