Namen združenja

Cilj Združenja ortopedov SZD je povezovanje in druženje ortopedov, vključenih v zdravljenje bolezni gibal. Članom ves čas njihove poklicne poti nudimo podporo pri izobraževanju in organizacijsko zaledje. Naša redna srečanja članom predstavljajo odlično priložnost za izmenjavo novih idej in predlogov v povezavi z doktrinarnimi in organizacijskimi vprašanji. Na ta način vzpostavljamo osnovne pogoje za sodelovanje med različnimi zdravstvenimi ustanovami.

Članom so namenjene redno posodabljane spletne informacije o vseh aktivnostih Združenja ortopedov SZD. Spletna stran združenja ponuja tudi številne povezave na druge narodne in mednarodne ortopedske organizacije, kakor tudi povezave na spletne strani drugih sekcij Slovenskega zdravniškega društva s svojimi izobraževalnimi, znanstvenimi in družabnimi dogodki.

Zadnje novice

17 Jan

Post-Covid strategija ortopedske stroke

Sklepi sestanka Stalnega strokovnega sveta za ortopedijo – 4/1/2021 Sestanek izpeljan preko videokonferenčnega portala Webex, 4/1/2021 19-20h Udeleženi člani SSOR: Prof. dr. Matej Drobnič, Prof. dr. Vane Antolič, Prof. dr.…