Namen združenja

Cilj Združenja ortopedov SZD je povezovanje in druženje ortopedov, vključenih v zdravljenje bolezni gibal. Članom ves čas njihove poklicne poti nudimo podporo pri izobraževanju in organizacijsko zaledje. Naša redna srečanja članom predstavljajo odlično priložnost za izmenjavo novih idej in predlogov v povezavi z doktrinarnimi in organizacijskimi vprašanji. Na ta način vzpostavljamo osnovne pogoje za sodelovanje med različnimi zdravstvenimi ustanovami.

Članom so namenjene redno posodabljane spletne informacije o vseh aktivnostih Združenja ortopedov SZD. Spletna stran združenja ponuja tudi številne povezave na druge narodne in mednarodne ortopedske organizacije, kakor tudi povezave na spletne strani drugih sekcij Slovenskega zdravniškega društva s svojimi izobraževalnimi, znanstvenimi in družabnimi dogodki.

Zadnje novice

17 Jun

Zaključno poročilo po srečanju ZO v Zrečah

Spoštovani člani ZO SZD! Zadnji sestanek Združenja ortopedov SZD je potekal v obliki dvodnevnega srečanja. V petek, 14. 6. 2019, je privlačni strokovno poglobljena diskusija s področja endoprotetičnih vnetij sledila…