Imenovanje novih članov Strokovnega sveta za ortopedijo (SSOR)

Izteka se mandat dosedanjih članov Strokovnega sveta za ortopedijo (SSOR), ki jih Glavni strokovni svet SZD vsaka štiri leta imenuje na podlagi usklajenega predloga našega Združenja. Člani sveta so imenovani za mandat štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. https://www.szd.si/o-drustvu/strokovni-sveti/
Kandidati za članstvo v SSOR ste vabljeni, da nam do vključno 7. aprila 2022 na naslov <zdruzenjeortopedov.szd@gmail.com> pošljete motivacijsko pismo in življenjepis. Kandidature bo obravnavala letna skupščina Združenja ortopedov 8. aprila 2022 in jih nato poslala v odobritev Glavnemu strokovnemu svetu SZD.