Trenutno vodstvo 

Predsednik: Gregor Rečnik

Tajnik, blagajnik: Matevž Kuhta


Delegati ZO SZD v drugih organizacijah

  • Strokovni svet za ortopedijo pri SZD: Matej Drobnič, Simon Kovač, Samo K Fokter, Vane Antolič, Rihard Trebše
  • MEDFORT: Matjaž Sajovic
  • UEMS-OT board: Tomaž Silvester, Gregor Rečnik
  • EFORT Educational Committee: Samo K Fokter

Pretekli predsedniki

Klemen Stražar (2015-2019), KC Ljubljana
Rihard Trebše (2012-2015), OB Valdoltra
Ladislav Šimnic (2009-2012), KC Ljubljana
Samo K Fokter (2007-2009), SB Celje
Janez Brecelj (2005-2007), KC Ljubljana
Slavko Kramberger (2003-2005), UKC Maribor
Mario Ponikvar (2001-2003), KC Ljubljana
Venčeslav Pišot (1999-2001), OB Valdoltra
Anton Tomažič (1997-1999), KC Ljubljana
Vinko Pavlovič (1995-1997), KC Ljubljana
Vilibald Vengust (1993-1995), SB Celje