Sedanje vodstvo (Current Leadership)

Predsednik (President): prof. dr. BLAŽ MAVČIČ, dr. med.

Tajnik (Secretary General): asist. dr. LOVRO SUHODOLČAN, dr. med.

E-mail: zdruzenjeortopedov.szd@gmail.com


Ortopedski predstavniki v pomembnih domačih in tujih odborih

  • Strokovni svet (SS) za ortopedijo pri SZD: Matej Drobnič (predsednik), Simon Kovač, Samo K Fokter, Vane Antolič, Rihard Trebše
  • Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za ortopedijo pri MZ:
  • Nacionalni koordinator pri ZZS: Gregor Rečnik
  • UEMS-OT board members: Tomaž Silvester, Simon Kovač
  • EFORT General Assembly delegates: Rihard Trebše, Klemen Stražar
  • EFORT Educational Committee member: Samo K Fokter
  • Delovna skupina za uvajanje kazalcev kakovosti pri artroplastiki kolkov in kolen: Eva Murko, Vesna Levašič, Gregor Kavčič, Anže Mihelič, Klemen Avsec

Pretekli predsedniki (Past Presidents)

Gregor Rečnik (2019-2021), UKC Maribor
Klemen Stražar (2015-2019), KC Ljubljana
Rihard Trebše (2012-2015), OB Valdoltra
Ladislav Šimnic (2009-2012), KC Ljubljana
Samo K Fokter (2007-2009), SB Celje
Janez Brecelj (2005-2007), KC Ljubljana
Slavko Kramberger (2003-2005), UKC Maribor
Mario Ponikvar (2001-2003), KC Ljubljana
Venčeslav Pišot (1999-2001), OB Valdoltra
Anton Tomažič (1997-1999), KC Ljubljana
Vinko Pavlovič (1995-1997), KC Ljubljana
Vilibald Vengust (1993-1995), SB Celje