Program spomladanskega srečanja Združenja ortopedov (Spring Meeting of SOA), 27.-28.3.2020 v Moravskih toplicah

Spoštovani člani ZO SZD!

spomladanski sestanek Združenja ortopedov SZD bo potekal v obliki dvodnevnega srečanja, 27. in 28.3.2020 v Moravskih toplicah. Osnovna tematika srečanja bo tokrat hrbtenična kirurgija. Pričakujemo udeležbo vseh specializantov ortopedske kirurgije, saj gre za organizirano strokovno izobraževanje, ki ga podpira ZZS. Zaradi gostov iz tujine, ki so v okviru EFORT Fellowshipa gosti Združenja ortopedov, bodo predavanja potekala v angleškem jeziku.

V petek, 27. 3., se bomo seznanili z osnovami hrbtenične kirurgije, od razumevanja klinično pomembne anatomije in diagnostike, do uvoda v razmišljanje o kirurškem zdravljenju, katerega bomo podprli s praktičnimi delavnicami o vstavljanju transpedikularnih vijakov. Sledil bo sklop kratkih zanimivih predavanj, ki jih bodo pripravili EFORT Fellows v sklopu zaključka svojega Fellowship kroženja v Sloveniji. Dan bomo zaključili s skupščino Združenja ortopedov, ki je namenjena obravnavi aktualnih tem, in večerjo v prijetnem prekmurskem ambientu.

Soboto, 28.3., bomo pričeli z dinamičnimi soočenji na področju postavljanja ustreznih indikacij za operativno zdravljenje. Po pridobitvi teoretične podlage bomo lahko znanje prostorsko aplicirali na učnih delavnicah. V zadnjem sklopu bodo sledila poglobljena predavanja iz specifičnih ortopedskih hrbteničnih področij, ponovno s poudarkom na načinu kirurškega reševanja patologije.

Za udeležence srečanja so v Zdravilišču Terme 3000 – Moravske toplice pripravili ugoden paket nastanitve, tako za posameznike kot družinske člane. Želimo si, da bi postalo dvodnevno srečanje tudi priložnost za prijeten družinski oddih v stanovskem krogu. Rezervacije pošljite na naslov, po faksu ali e-pošti: SAVA TURIZEM d.d. Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, e-pošta: info.shr@sava.si, za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 080 50 00.

Za udeležbo na srečanju smo Zdravniško Zbornico Slovenije zaprosili za podelitev kreditnih točk. Kotizacije za člane Združenja ortopedov ni, za ostale udeležence znaša kotizacija 200 €.

Prijave za srečanje sprejemamo na zdruzenjeortopedov.szd@gmail.com; ob prijavi prosimo navedite, ali se boste udeležili petkove večerje, na katero so vabljeni tudi družinski člani. Prosimo za pravočasne prijave, saj moramo gostitelju do 1.3.2020 sporočiti število udeležencev na večerji.

Vljudno vabljeni v čim večjem številu!


Program on Friday, 27th March

 

ORTHOPAEDIC SCHOOL OF SPINE SURGERY – I. BASIC CONCEPTS

10:00 – 10:05     Miha Vodičar, OC Ljubljana

                               Welcome address

10:05 – 10:15     Rok Vengust, OC Ljubljana

                             Introduction to spine surgery

10:15 – 10:35     Robi Kelc, UMC Maribor; Ludvik Travnik, OC Ljubljana

                              Clinically relevant anatomy and examination                                   

10:35 – 10:55     Mitja Rupreht, UMC Maribor vs. Lovro Suhodolčan, OC Ljubljana

                              MRI diagnostics from a radiologists’ and surgeons’ point of view – battle

 

10:55– 11:10      Coffee break

 

11:10 – 11:25      Vasja Kašnik, GH Slovenj Gradec

                           Surgical concepts: decompression (direct, indirect), fixation, fusion

11:25– 11:35      Matic Pen, UMC Maribor

                            When not to operate?

11:35 – 11:50     Tomaž Šmigoc, UMC Maribor

                            Intradural pathologies

11:50 – 12:50     WORKSHOP  (transpedicular screw)

 

13:00 – 14:00     LUNCH


 

15:00 – 17:00     EFORT FELLOWS CASE-REPORT PRESENTATIONS

 

17:30– 19:00      SLOVENIAN ORTHOPAEDIC ASSOCIATION – ANNUAL MEETING

 

20:00                    END OF DAY 1


Programme on Saturday, 28th March

 

ORTHOPAEDIC SCHOOL OF SPINE SURGERY – II. SIMPLE (MINOR) SURGERY

09:00 – 09:20      Milko Milčič, UMC Maribor, vs. Andrej Prlja, GH Jesenice

                                Nerve compression (DH, LSS, sinovial cyst) – battle

09:20 – 09:40     Matevž Gorenšek, MD Medicina, vs. Marko Mihelak, GH Celje

                                When to perform fusion (spondylolisthesis, facet arthropathy, DDD, SI joint)? – battle

09:40 – 09:55     Matevž Topolovec, OH Valdoltra

                                Cervical spine pathology

09:55 – 10:05     Attila Szunyog, GH Murska sobota

                              Percutaneous techniques (diagnostic, treatment)

10:15 – 11:15     WORKSHOP (interbody fusion)

 

11:30 – 12:30    LUNCH


ORTHOPAEDIC SCHOOL OF SPINE SURGERY – III. COMPLEX SURGERY

13:00 – 13:15     Rok Vengust, OC Ljubljana

                            Surgery to restore spinopelvic sagittal balance

13:15 – 13:30     Janez Mohar, OH Valdoltra

                             Adult deformity

13:30 – 13:45     Gregor Rečnik, UMC Maribor

                              Minimally invasive fusion options for lumbar spine

13:45 – 13:50     Discussion

 

13:50 – 14:00     Coffee break

 

14:00 – 14:15    Robert Košak, OC Ljubljana

                            Pediatric deformity

14:15 – 14:30    Miha Vodičar, OC Ljubljana

                            Surgical management of primary spinal tumors

14:30– 14:45     Nikša Hero, OH Valdoltra

                             Infections of the spine

14:45 – 14:55     Discussion

 

14:55 – 15:00   Gregor Rečnik, UMC Maribor

                           Closing remarks


Za uspešno izvedbo srečanja vljudno prosimo za pomoč sponzorje (prošnja v slovenščini, prošnja v angleščini).

  • Glavni sponzor (5000 ): razstavni prostor velikosti 5 m2; praktična delavnica; kotizacija za udeležbo 5 oseb, ki niso člani ZO; objava sponzorstva na spletni strani ZO SZD

Medtronic logo_blue_with tagline (jpeg file)

  • Zlati sponzor (3000 ): razstavni prostor velikosti 3 m2; praktična delavnica; kotizacija za udeležbo 3 oseb, ki niso člani ZO; objava sponzorstva na spletni strani ZO SZD

DePuy Synthes logo_2018MetalkaMedia

  • Srebrni sponzor (1500 ): razstavni prostor velikosti 1,5 m2; kotizacija za udeležbo dveh oseb, ki nista člana ZO; objava sponzorstva na spletni strani ZO SZD

nuvasive logo

  • Bronasti sponzor (500 ): razstavni prostor velikosti 1 m2; objava sponzorstva na spletni strani ZO SZD

Arthrex