Poročilo spomladanskega sestanka Združenja ortopedov SZD; Valdoltra 5.4.2013

Redno spomladansko srečanje Združenja ortopedov SZD je potekalo 5.4.2013 v Valdoltri.Srečanja se je udeležilo 43 slušateljev, pretežno ortopedov in ortopedskih specializantov iz šestih bolnišnic: Novega mesta, Ljubljane, Jesenic, Šempetra, Maribora (farmakologinja mag. Petre) in Valdoltre ter travmatologinji iz izolske bolnišnice in anesteziologi iz izolske bolnišnice ter Valdoltre. Prisoten je bil tudi predstavnik ambulantnih ortopedov.

Sestanek je potekal po sledečem dnevnem redu:

1. Pozdravi in uvod (R Trebše)
2. Predstavitev sodobnih antikoagulantov (N Faganeli)
3. NOAC versus LMWH in orthopedics (M Rud Lassen)
4. Diagnostika in zdravljenje TE zapletov po ortopedskih operacijah (N Vene)
5. Diskusija
6. Predstavitev preliminarnih rezultatov učinkovitosti in varnost treh tipov tromboprofilakse ter vpliv polimorfizmov p-GPnaplazemskekoncentracijerivariksabana (M Petre)
7. Predstavitev bolnišničnih praks na področju preventive, diagnostike in zdravljenja GVT (Petre, Šimnovec, Bedenčič, Moechtig, Trebše)
8. Diskusija

Tema srečanja je bila preventiva in zdravljenje trombemboličnih dogodkov v ortopedski kirurgiji.

V uvodu sem na kratko predstavil obstoječo problematiko ter nanizal nekaj vprašanj, o katerih bi se lahko na srečanju pogovarjali.

Mag Faganeli-Valdoltra je predstavila farmakološki vidik novih oralnih antikoagulantov v primerjavi z nizkomolekularnimi heparini in predvsem izpostavila previdnost pri uporabi oralnih antikoagulanotv pri bolnikih, ki prejemajo množico drugih zdravil zaradi realne možnosti patogenih interakcij med zdravili.

Dr Lassen je v elegantnem predavanju pripravil kronološki pregled razvoja antikoagulantov in predstavil sodobne oralne antikoagulante ter njihove različne lastnosti in klinično uporabnost, na podlagi rezultatov svojih študij objavljenih v Lancet-u NEJM in drugih.

Dr Venetova je predstavila sodobne koncepte diagnostike in zdravljenja trombemboličnih zapletov po ortopedskih operacijah in predstavila vlogo sodobnih oralnih antikoagulantov v terapiji VT in PE. Zanimiva je bila diskusija glede zdravljenja majhne PE, ki zajeme le eno subsegmentno pljučno arterijo. Uvedba antikoagulantnega zdravljenja, ob odsotnosti VT, je v teh primerih kontroverzna in je pri odločitvi potrebno upoštevati klinično sliko in tveganje za krvavitev ob antikoagulacijskem zdravljenju.

Mag Petre je predstavila preliminarne rezultate učinkovitosti in varnosti treh tipov tromboprofilakse ter vpliv polimorfizmov p-GP na plazemske koncentracije rivaroksabana. Bolnike po večjih ortopedskih operacijah v mariborski bolnišnici randomizirano v 3 skupine: 1. skupina prejema NMH, 2. skupina prejema v bolnišnici NMH, nato pa rivaroksaban, 3. skupina prejema samo rivaroksaban. Bolnike spremljajo tri mesece. Beležijo učinkovitost in varnost tromboprofilaktičnega zdravljenja. Vzpostavili so tudi metodo določanja plazemske koncentracije rivaroksabana – za 50 bolnikov bodo določili farmakokinetični profil v petih časovnih točkah. Pri njih bodo tudi raziskovali vpliv polimorfizmov p-GP (rivaroksaban je substrat za ta protein, ki je odgovoren za transport te učinkovine) na plazemske koncentracije rivaroksabana in posledično na učinkovitost zdravljenja. Po 1/3 vključenih bolnikov statistično pomembnih razlik še niso ugotovili.

Sledila je zelo zanimiva predstavitev izredno različnih bolnišničnih praks v izvajanju tromboprfilakse in perioperativnega režima, ki bi lahko vplivala na incidence trombemboličnih zapletov in predstavitev zdravljenja trombemboličnih zapletov.

Med predavanji se je nekaj krat razvila polemična diskusija.

______________________________________________________

Povzamemo lahko sledeče smernice Združenja ortopedov:

Perioperativna profilakso pričenjamo po operativnem posegu z izborom profilaktičnega zdravila, ki to omogoča.

 • Peroralni antikoagulansi in NMH so primerni za uporabo, kljub subtilnim razlikam, ki omogočajo prilagoditev obstoječim praksam.
 • Resna pooperativna krvavitev zahteva prekinitev tromboprofilakse in kirurško ukrepanje.
 • Pri dolgotrajnejši postoperativni krvavitvi lahko “ZAČASNO” prekinemo s tromboprofilakso, dokler se rana ne osuši.
 • Aspirina pri bolnikih s koronarnimi obolenji ali stenti v perioperativnem obdobju ne prekinjamo.
 • Povijanje nog v postoperativnem obdobju ni smiselno.
 • Perioperativna profilaksa trombemboličnih zapletov ostaja nespremenjena, kljub možnemu vplivu na dolgoročne posledice, ki jih študije, ki obravnavajo to problematiko, zaenkrat ne obravnavajo.

Lep pozdrav,     Rihard Trebše – OB Valdoltra

This Post Has 50 Comments

 1. Pingback: top cvv sites

 2. Pingback: 메리트카지노

 3. Pingback: สโบเบ็ต

 4. Pingback: Server Teknik Servis

 5. Pingback: scooter rentals in honolulu

 6. Pingback: Supercritical CO2 Extraction Machine

 7. Pingback: kurumsal sunucu yapılandırma

 8. Pingback: adsl teknik servis

 9. Pingback: HP Servis

 10. Pingback: sbo

 11. Pingback: hp sunucu servisi

 12. Pingback: microsoft exchange online plan

 13. Pingback: brian dumps cc

 14. Pingback: cheapest hotel booking

 15. Pingback: linh tien song dang to

 16. Pingback: eBay music coupon

 17. Pingback: sa game

 18. Pingback: W88casino.net

 19. Pingback: watchesseek.com

 20. Pingback: replica rolex day date

 21. Pingback: White House Market Link

 22. Pingback: 오밤

 23. Pingback: Ayahuasca For Sale

 24. Pingback: houses

 25. Pingback: canyoning in greece

 26. Pingback: 리버홀덤

 27. Pingback: little nightmares 2

 28. Pingback: Buy Kimber Firearms in Canada

 29. Pingback: car dealers near me lucas chevrolet

 30. Pingback: Peachland tree service company

 31. Pingback: Digital transformation consultants

 32. Pingback: daftar togel online

 33. Pingback: https://www.pornachi.com/porn/free-blue-film-free-download/

 34. Pingback: site one

 35. Pingback: con ếch số mấy

 36. Pingback: mơ tắm sông đánh đề con gì

 37. Pingback: nằm mơ thấy em bé gái

 38. Pingback: mơ thấy cầu tiêu

 39. Pingback: mejaqq

 40. Pingback: 토토사이트

 41. Pingback: mơ thấy con sâu

 42. Pingback: mơ cãi nhau đánh con gì

 43. Pingback: mơ thấy nhẫn vàng đánh con gì

 44. Pingback: nằm mơ thấy phật bà quan âm

 45. Pingback: mơ thấy đá bóng đánh con gì

 46. Pingback: Regression Testing

 47. Pingback: Tree Cutting contractor

 48. Pingback: 토토사이트

 49. Pingback: dump credit card numbers

 50. Pingback: crossfit irvine ca

Comments are closed.