Poročilo s srečanja UEMS-OT v Turku, Finska (25.-26.5.2018)

Poročilo s srečanja evropskih predstavnikov v odboru UEMS-OT v Turku, Finska (25.- 26. 5. 2018)

V mesecu maju 2018 sem se kot predstavnik Slovenskega ortopedskega združenja udeležil srečanja UEMS-OT (prej EBOT – European Board of Orthopaedic Surgery and Traumatology) v drugem največjem finskem mestu, v Turku. Soglasno je bi sprejet zapisnik srečanja v Dubrovniku. Uradni del dneva se je pričel s predstavitvijo novih članov odbora iz Španije in iz Madžarske. Prisotnih je bilo 28 delegatov iz 20-ih držav in 1 delegat FORTE. Bolgarija je pred leti izstopila iz UEMS-a, pričakovati je, da se bodo njeni delegati sedaj ponovno udeleževali srečanj. Na ta način bodo tudi lahko ponovno kandidirali za kreditne točke EACCME.

Seznanili smo se s izjavo za javnost, ki jo je podal UEMS, s katero poudarja centralno vlogo zdravnikov pri diagnostiki, zdravljenju in koordinaciji multidisciplinarne obravnave. Izjava je bila posredovana v evropski parlament, vendar sklep na nivoju EU še ni bil sprejet. Ugotovili smo, da obstaja v EU veliko interesnih skupin, ki jim takšno pojmovanje ni po godu. Predstavil sem držo fizioterapevtov v Sloveniji, ki bi želeli po vzgledu Velike Britanije, obravnavati vse paciente z bolečino v križu, in jih nato napotiti na nadaljnje preglede in preiskave, če bi se jim to zdelo potrebno. Pri tem se je razvila debata o odgovornosti v primeru spregledane diagnoze in napačne fizioterapevtske obravnave. Predstavnik Irske je pojasnil, da je pri njih v veljavi pravilo, po katerem zdravnik odgovarja samo za paciente, ki jih je sam osebno videl, ter da leži vsa finančna in kazenska odgovornost v tem primeru na fizioterapevtu. Razprava je pokazala, da povsod primanjkuje zdravnikov, zato naraščajoči pritiski zavarovalnic in držav, da se preusmeri primarna skrb za paciente na druge zdravstvene profile: podologe, fizioterapevte, medicinske sestre…, ki delujejo v EU prek močnih lobističnih organizacij. Podologi v VB opravljajo enostavne posege na stopalu, kot je npr. operacija haluks valgusa; medicinske sestre na Finskem so v okviru pilotskega projekta same zdravile nezahtevna vnetja sečil.

Ustanovljena je bil nova mešana skupina – MJC za adolescentno medicino – kot povezava med obravnavo otrok in odraslih. Za predstavnico odbora je bila izbrana predstavnica Belgije. MJC za hrbtenico še čaka na sprejetje dokumenta, ki so ga oblikovali z namenom oblikovanja strokovnih smernic obravnave v EU. Za MJC za infekcije smo izbrali predstavnika Španije. Čeprav se MJC za redka obolenja v zadnjem letu ni sestal, se je naš razgovor na to temo dotaknil visokih stroškov pri zdravljenju redkih obolenj in smiselnosti enotne evropske platforme za določanje cen in ustreznega načina zdravljenja le-teh.

Seznanili smo se z zahtevo centralnega UEMS-a po preoblikovanju transakcijskih računov odborov in sekcij. Zunanja računovodska revizija je namreč ugotovila neskladje z belgijskimi zakoni in predlagala njihovo združevanje z bistveno večjimi stroški za posamezno sekcijo. Predstavljeno je bilo 5 predlogov z različnim vplivom števila transakcij in količine sredstev. Za naš odbor bi to znašalo okoli 5.000 evrov letno. Pravega pojasnila, zakaj takšen porast stroškov vodenja računa nismo dobili. Izvedeli smo, da so bili tudi drugi odbori zmedeni, in da so zahtevali dodatna pojasnila, čemur smo se pridružili tudi mi.

Sledilo je poročilo predstavnika Nemčije o kreditnem točkovanju strokovnih srečanj. Januarja je bil v Bruslju potrjen EACCME 2.0 protokol, oblikovana je že bila tudi skupina za oblikovanje EACCME 3.0 protokola. Pričakovati je porast elektronskih dogodkov. Predvideno je oblikovanje trening modula za recenzente ter sodelovanje z drugimi strokami (medicinske sestre, fizioterapevti) za prenos in implementacijo principov ocenjevanja strokovnih srečanj. V zadnjih 6 mesecih je bilo obdelanih 75 vlog, od tega 2 vlogi za elektronski učni modul.

Odnosi z EFORT-om so se izboljšali, pogovori redno tečejo na področju evropskih izpitov. Težava na tej relaciji je dejstvo, da EFORT zamenja predsednika vsako leto in zato je vsako leto sogovornik UEMS-OT drugi. Izmed treh predlaganih novih logotipov, ki združuje obe organizacijo v pripravi EBOT izpita smo se odločili za enega. Tehnično potekajo vsi pogovori preko sekretarke Nine, ki je ključna oseba tudi pri organizaciji EBOT izpita. Odbor je v zvezi s finančnim primanjkljajem z EFORT-om sprejel naslednje sklepe: 1. da se sodelovanje nadaljuje, 2. da se omeji plačevanje stroškov EFORT-u na 25.000€ za naslednjih 5 let, 3. da se poišče morebitne cenejše alternative izvedbe EBOT izpita. Izoblikovala se je ideja o postopnem oblikovanju ustnih evropskih EBOT izpitov na državni ravni, saj drugačna izvedba logistično ne bo več mogoča. Pri tem se bo verjetno ohranil le pisni del v enem jeziku, najverjetneje v angleščini. Razpravljali smo o relativno nizkem odstotku uspešnosti pri opravljanju EBOT izpita. Ni jasno, ali so vprašanja preveč zahtevna, ali je priprava kandidatov na izpit preslaba, ali je razumevanje vprašanj pretežko zaradi zahtevnosti angleškega besedišča, ali pa je nemara preveč poudarka na otroški in hrbtenični ortopediji, kar kandidati manj podrobno poznajo kot npr. sklop spodnje okončine. V prihodnosti je pričakovati, da bosta ETR in kurikulum bolj usklajena z vprašanji na EBOT izpitu. Poletna šola, katere so se že udeležili tudi slovenski specializanti, bo še naprej služila kot predpriprava za EBOT izpit. Ker ga pripravlja FORTE v sodelovanju s profitno organizacijo EFORT-om ne more biti uradni projekt neprofitnega odbora UEMS-OT.

Naš dolgoletni predsednik Paulo Felicissimo bo na EFORT srečanju v Barceloni predstavil obiskanost vmesnega »interim exam«-a, ki smo ga v predlog novega kurikuluma vključili tudi v Sloveniji. Informacije o vmesnem izpitu so dostopne na uradni internet strani UEMS-OT sekcije, opravlja se drugi teden v aprilu. Registracijo lahko opravi ustanova ali individualni specializant. Še vsaj naslednja tri leta bo stroške (cca. 30€) kril naš odbor.  Lani ga je opravljalo 730 kandidatov iz 131 bolnišnic, največ iz južne Evrope. Narašča število kandidatov iz Francije, kjer so sprejeli uradno stališče zdravniške zbornice, da je »interim exam« obvezen, EBOT izpit pa zelo priporočljiv.

Predstavnik Italije je predstavil italijanski model reorganizacije zdravstva in položaj ortopedske stroke v njem. Imajo 300.000 specialistov za 60 milijonov ljudi, v prihodnjih 10-ih letih se jih bo upokojilo 80.000. Ortopedi opravijo 185.000 artroplastik na leto, pri čemer je čakalna lista 3-6 mesecev. Do leta 2008 so stroški za zdravstvo hitro naraščali, potem pa so zmanjšali število zaposlenih zdravnikov in stroški so se ustalili. Imajo 38 specializantskih šol, katere morajo ustrezati strogim akreditacijskim zahtevam in izvajati nacionalni kurikulum. Pri akreditaciji učiteljev se upoštevajo vsi kriteriji raziskovalne uspešnosti: število publikacij, indeks citiranosti, H indeks,… Medresorska komisija na vladi določi število potrebnih specializantov za posamezno ustanovo. Sledi nacionalni preskus usposobljenosti – višje kot si točkovan, lažje si izbereš specializantsko mesto. S študijem medicine konča letno 32.000 študentov, ki imajo nato na voljo 6.500 vseh specializantskih mest. Desetina vseh ortopedov je ženskega spola. Od leta 2000 imajo register endoprotetike, lani so prvič vgradili več kolenskih kot kolčnih endoprotez.

V nasprotju z italijanskim sistemom je Luksemburg država brez lastnega programa specializacije iz ortopedije. Za 600.000 prebivalcev skrbi 42 ortopedov, ki so se izobraževali na univerzah sosednjih držav. Povprečna čakalna doba za artroplastiko je 4 tedne. Večinoma gre za privatne zdravnike, ki imajo pogodbe z ustanovami. Zanimivo je tudi, da imajo lahko prebivalci kot svojega izbranega zdravnika specialista katerekoli stroke, kar izkoristi 40 % ljudi. Za zdravstvo namenijo 6,1% BDP.

Naslednje srečanje bo v Sloveniji. Predstavil sem mesto Bled in transportne možnosti od 33 km oddaljenega letališča. Po zanimanju sodeč bi znala biti udeležba kljub novembrskemu terminu precejšnja.

Gregor Rečnik

This Post Has 50 Comments

 1. Pingback: internet teknik servis

 2. Pingback: HP Servis

 3. Pingback: exchange bulut mail

 4. Pingback: Supercritical CO2 Extraction Machine

 5. Pingback: it danışmanlık sözleşmesi

 6. Pingback: sunucu teknik servis

 7. Pingback: microsoft exchange mail

 8. Pingback: arvest central mortgage co

 9. Pingback: Speedpaste

 10. Pingback: sexybaccarat

 11. Pingback: knock off watches cheap

 12. Pingback: 홀덤

 13. Pingback: W88 casino

 14. Pingback: canlı bahis siteleri 2021

 15. Pingback: Hanabero

 16. Pingback: Urban Nido Villas

 17. Pingback: ดูบอล

 18. Pingback: UNICC CC

 19. Pingback: Mint Juul Pods

 20. Pingback: little nightmares 2

 21. Pingback: Best Lawn Mower Repair Guide

 22. Pingback: sex dolls xxx

 23. Pingback: crab legs

 24. Pingback: Digital Transformation consulting company

 25. Pingback: سایت بت فوروارد

 26. Pingback: sex things for women pleasure sucking

 27. Pingback: 뉴툰

 28. Pingback: replica watches usa

 29. Pingback: Philips HP8696/00 manuals

 30. Pingback: wigs

 31. Pingback: paito warna

 32. Pingback: mơ thấy gái đánh con gì

 33. Pingback: cách giữ chồng tốt nhất

 34. Pingback: mơ thấy có con gái

 35. Pingback: mơ thấy xem bói

 36. Pingback: những cách khiến chàng yêu mình hơn

 37. Pingback: mơ thấy đỉa bám đầy người

 38. Pingback: site here

 39. Pingback: north carolina cornhole

 40. Pingback: 먹튀사이트

 41. Pingback: Led Rave Mask

 42. Pingback: casino online

 43. Pingback: nằm mơ thấy cháy rừng

 44. Pingback: mơ thấy chìa khóa

 45. Pingback: create a website for free

 46. Pingback: nằm mơ thấy rùa đen

 47. Pingback: Skrota bilen Göteborg

 48. Pingback: mơ thấy đi tàu hỏa

 49. Pingback: mơ thấy đánh nhau chết người

 50. Pingback: Real estate Agent in Suffolk VA - Home Sales

Comments are closed.