Poročilo s sestanka UEMS-OT v Dubrovniku (21.-22.10.2017)

Poročilo s sestanka evropskih predstavnikov v odboru UEMS-OT (EBOT) v Dubrovniku (21.-22.10.2017)

Konec oktobra sem se kot predstavnik Slovenije – Slovenskega ortopedskega združenja –  udeležil sestanka EBOT (European Board of Orthopedic and Traumatology) v Dubrovniku. V uvodnem delu je bila predstavitev novih članov in sprejetje zapisnika sestanka v Bergnu v maju 2017.

Predsednik EBOT dr. Paulo Felicissimo je predstavil predlog akta, določbe o sodelovanju med EBOT in EFORT. V zadnjem obdobju sodelovanje med obema organizacijama ni ravno vzorno, optimalno. V predlogu se na novo opredeljuje in določa oblika in vsebina sodelovanja. Evropski izpit je bil zasnovan v EBOT, prva izvedba pa je bila zaradi praktičnih razlogov v času EFORT kongresa leta 2001 na Rodosu. Kasneje je za izpit postal zainteresiran tudi EFORT, ki je od 2006 nudil tudi administrativno in ekonomsko podporo za izvedbo izpita. Stroški za izpit so dokaj visoki in s strani EFORTa tudi niso jasno opredeljeni. Stroške izpita plača kandidat sam, če je rezident EU 890 EUR, nerezident EU pa 1350 EUR. K izpitu lahko pristopijo le kandidati, ki delajo v Evropi, ni pa nujno, da so rezidenti EU. Ugotovitev, da ni jasno, kam gre ves denar, ki se zbere s prispevki kandidatov, je sprožila burno razpravo z zaključkom, da se mora natančno razdelati stroške, kako in kam gre zbrani denar. Šele ko bo to povsem jasno, ko bodo določena pravila, se lahko podpiše in uveljavi akt o sodelovanju med EBOT in EFORT. Na podlagi tega je bil predlog akta soglasno sprejet. Dokument je splošen in kot tak izhodišče za dokončni, bolj natančni dokument z jasno razdelanim finančnim načrtom izpita. Pripomba s strani francoskega predstavnika je bila ta, da v aktu ni omenjen vmesni izpit (interrim exam), ki je zelo pomemben in je brezplačen. Postavilo se je tudi vprašanje naziva – ali EBOT ali UEMS-OT in kakšen je naš odnos s CESMA (Council for European Medical Specialist Assessments) – le-ta je krovna organizacija odgovorna za izpite. Je tudi organ, ki preverja kandidate, ker je bilo in je še odkritih kar nekaj ponarejenih diplom.

19. in 20.10.2017 je bilo v Bruslju zasedanje osrednjega (centralnega) UEMS. Prvi dan je bilo srečanje z znanstvenimi združenji, s strani ortopedije EFORT, drugi dan pa je zasedal svet UEMS. Ustanovljen je bil UEMS Advisory Board, v katerem so predsedniki vseh treh skupin (medicina-interna, kirurgija, tehnične stroke). Na zasedanju komiteja za ETR (Education Training Requirements) so bili potrjeni ETR za mikrobiologijo, onkologijo, dermatologijo, klinično nevrofiziologijo in ORTOPEDIJO! (ta informacija je bila deležna aplavza zbranih). Naše področje (ortopedija in travmatologija) je uradno poimenovano kot Orthopedics. S potrditvijo ETR za ortopedijo se v prihodnje v EU kakršne koli spremembe ali dodatki veliko lažje uveljavijo. Silabus in kurikulum bosta na spletni strani UEMS-OT, sta pa tudi na spletni strani EFORTa.

Glede akreditacij strokovnih srečanj in podeljevanja licenčnih točk s strani UEMS je vse večje zanimanje, ker ECMEC točke priznava vse več držav, zadnji podatek je 20 držav, med njimi je Slovenija in od letos tudi ZDA in Kanada. Postopek akreditacije se izvede preko spletne strani EACCME. Za slovenska strokovna srečanja licenčne točke podeli Zdravniška zbornica, vendar je za podelitev ECMEC točk potrebno dodatno zaprosilo na EACCME – ne gre za avtomatizem.

Vzpostavljena sta še dva nova akreditacijska centra, v Atenah in Nancyu (Francija), tako da je sedaj vse skupaj 11 MJC centrov. Tik pred objavo je MJC (mešana strokovna skupina) kurikulum in skripta za hrbtenično kirurgijo, ki je zastavljen zelo široko in poglobljeno (od anatomije,biomehanike do operacij, zapletov, infektov in rehabilitacije) in zajema več kot 1500 pojmov, opisov. To ni mišljeno kot gradivo za izpit, ampak kot najvišja strokovna referenca. Mešana komisija za športno medicino deluje za priznanje športne medicine kot posebne specialnosti v UEMS in s strani EU. Postopek poteka, vendar počasi.

Sledili sta še predstavitvi zdravstvenega sistema Grčije in Irske. Grčija ima 10,7 milijonov prebivalcev, 6000 otokov, od katerih je 230 poseljenih.  Največji delež populacije je v starostnem obdobju 45-49 let. Grčija je članica EU od leta 1981, v EURO monetarnem območju so od leta 2001. Nezaposlenost je  v letu 2017 22,1%, kar je posledica zadnje gospodarske in specifično za Grčijo še emigrantske krize. Zdravstveni sistem je pretežno javni (75%), privatni delež je četrtinski. Zanimivo je, da ima Grčija največji delež zdravnikov na 1000 prebivalcev : 6,3, evropslo povprečje je 3,5, in kar je še bolj presenetljivo le 3,6 medicinske sestre. Imajo 47 ortopedskih klinik, oddelkov in 2 specializirani ortopedski bolnišnici. Izdatki za zdravstvo so po letu 2010 strmoglavili, kar se kaže tudi pri zaposlovanju mladih zdravnikov. Na leto diplomira 600 zdravnikov, od tega jih ostane 180 nezaposlenih. Ko končajo medicinsko fakulteto se uvrstijo na čakalno listo za specializacijo. V vmesnem času lahko odslužijo vojaški rok in opravijo obvezni del v splošni medicini. Specializacija iz ortopedije traja 6 let, na koncu je pisni in ustni izpit. Trenutno je v Grčiji 2437 ortopedov.

Irska ima 4,7 milijonov prebivalcev, neodvisna je od leta 1922, v EU pa od 1973. Za zdravstvo namenijo 10,2% GDP. V javnem zdravstvu deluje 89 ortopedov, v privatnem sektorju še 37, skupaj torej 126 ortopedov, poleg tega še 58 specializantov. V državi je 24 ortopedskih bolnišnic, oddelkov, od tega 9 v Dublinu. Čakalne dobe so zelo dolge, za pregled tudi do 2 leti, in potem za hospitalizacijo 1 leto. Specializacija potek v treh stopnjah: 1.stopnja je 6 mesecev splošne kirurgije, 2.stopnja, ki je bolj usmerjena traja 18 mesecev, 3.stopnja šele, če kadidat zbere dovolj točk, in traja 6 let, kar je tista prava specializacija. Ves čas so letna izpraševanja in testi. Specializant mora v 6 letih opraviti 1800 operacij. Po opravljeni specializaciji pa praviloma sledi še 1-2 leti fellowship v tujini (Velika Britanija, ZDA, Avstralija).

Za Irsko je zaradi ugodnega gospodarskega okolja značila močna prisotnost ortopedskih proizvajalcev – 15 od 20 glavnih proizvajalcev ima tovarne na Irskem (Zimmer, Medtronic,Depuy,Stryker..) in zaposlujejo 25000 ljudi.

Predstavljeni so bili podatki o opravlanju izpitov. Letu 2016 je bilo 174 kandidatov (138 angleščina, 36 španščina), v letu 2017 pa 149 (105 angleščina in 44 španščina). Uspešnost opravljanja izpita je 66-75%. Organizacija izpitov pa je sledeča:

 • vmesni (interrim exam) izpit: v aprilu, poteka v angleščini, vse bolnišnice, ustanove, ki želijo sodelovati, lahko za to zaprosijo na sekretariatu EFORT,
 • del: pisni izpit: različni centri v Evropi, v začetku julija,
 • del: ustni izpit: v enem od dveh centrov v Evropi, v angleščini v oktobru, v španščini v novembru.

Za vmesni izpit je bilo letos 448 kandidatov, številke po državah pa pokažejo, da so kandidati pretežno iz juga Evrope (Španija, Turčija, Italija). Za izpit obstaja zbirka več kot 1700 vprašanj.

Naslednje strokovno srečanje EBOT bo v Turkuju na Finskem, predvidoma 25. in 26. maja 2018.

Tomaž Silvester

This Post Has 50 Comments

 1. Pingback: Buy Glo Cartridges Online

 2. Pingback: dumps shop

 3. Pingback: hackear whatsapp

 4. Pingback: dinheiro na internet

 5. Pingback: W88 casino

 6. Pingback: rolex pearlmaster replica

 7. Pingback: world market link

 8. Pingback: ดูบอลสด

 9. Pingback: copy replika watches patek philippe

 10. Pingback: World Market Link

 11. Pingback: Dark0de Market Link

 12. Pingback: HVAC Repair

 13. Pingback: buy cvv dumps verified seller

 14. Pingback: Best Bathroom Remodel in Atlanta/Click Here

 15. Pingback: Small business health insurance

 16. Pingback: sexual attraction in relationships

 17. Pingback: รับทำเว็บไซต์ WordPress

 18. Pingback: kardinal stick

 19. Pingback: hatsune miku love doll

 20. Pingback: buy kimber hand gun online

 21. Pingback: Visit the site

 22. Pingback: meetvio evolution

 23. Pingback: theadgenius

 24. Pingback: Digital transformation

 25. Pingback: Software testing services company

 26. Pingback: mơ thấy có con gái

 27. Pingback: kimber 1911

 28. Pingback: mơ thấy con ngựa

 29. Pingback: replica Watches Guess

 30. Pingback: fake rolex

 31. Pingback: mejaqq

 32. Pingback: 마나모아

 33. Pingback: mơ thấy cầu vồng

 34. Pingback: white leaf

 35. Pingback: fake Casio Women Watches

 36. Pingback: Cornhole

 37. Pingback: https://casino-bollywood.info

 38. Pingback: chup hinh thay ma

 39. Pingback: nằm mơ thấy chồng ngoại tình

 40. Pingback: mơ thấy bàn thờ bị đổ

 41. Pingback: giải mã ác mộng

 42. Pingback: đàn ông song ngư

 43. Pingback: nam xử nữ và nữ nhân mã

 44. Pingback: satta king

 45. Pingback: mơ bắn nhau đánh con gì

 46. Pingback: Rock Island Armory VR80 12ga Shotgun

 47. Pingback: Grand Power Stribog SP9A3 9mm

 48. Pingback: male sex dolls for sale

 49. Pingback: tac ke vao nha

 50. Pingback: www.dotnek.com

Comments are closed.