Poročilo s srečanja UEMS-OT na Bledu 2.-3.11.2018

Poročilo o srečanju evropskih predstavnikov v odboru UEMS-OT na Bledu, Slovenija (2.-3. 11. 2018)

V mesecu novembru 2018 sva se oba predstavnika Slovenskega ortopedskega združenja udeležila srečanja UEMS-OT na Bledu. Tovrstno srečanje, za katerega sva kot gostitelja prejela visoke ocene, se je prvič odvijalo v Sloveniji. Udeležilo se ga je 23 delegatov iz vseh pomembnejših držav članic EU. Pomembno je bilo tudi zato, ker se je s svojega položaja po štirih letih poslovil dosedanji predsednik dr. Paulo Felicissimo iz Portugalske.

Predsednik je poročal o sklepih zadnjega srečanja centralnega UEMSa v Bruslju 16.-17.10.2018. Oblikovala so se skupna izhodišča za delovanje sekcij. Naša sekcija je del druge »kirurške« skupine, kateri predseduje dr. Magennis iz Velike Britanije, ki je tudi naš predstavnik v svetovalnem odboru (advisory board). Vsaka sekcija mora oblikovati svojo strategijo: a) oblikovanja rezervacij (cilj je, da lahko sekcija samostojno deluje še vsaj dve leti tudi brez prihodkov), b) finančnih prispevkov centralnemu UEMS-u (izglasovano je bilo plačevanje 10 % deleža vseh letnih prihodkov, kar znaša okoli 300€ za našo sekcijo), c) spremembe formata delovnih skupin in svetovalnega odbora, d) računovodsko platformo v skladu z belgijskimi zakoni, e) ETR (naši so že bili sprejeti), f) usposabljanja mentorjev (Train The Trainers), g) izvedbe evropskih izpitov (ORZONE je mednarodna platforma za opravljanje izpitov, ki jo uporabljajo vse sekcije), h) izobraževanja specializantov (kot npr. pilotski ASTRO projekt dr. Gazi Hurija), i) lobiranja na nacionalnem in evropskem nivoju, in j) odnosa do migracij zdravstvenih delavcev iz vzhoda na zahod. V centralnem UEMS-u imajo možnost glasovanja in odločanja nacionalne organizacije (naša ZZS), sekcije imajo preko svojega predstavnika v svetovalnem odboru možnost vpliva na politiko UEMS-a.

Uvajanje novih tehnologij v medicino poteka v nekaterih državah brez večjih birokratskih zadržkov, spet drugje so postavljena jasna pravila, kdaj je uvajanje nove tehnologije na podlagi znanstvene in strokovne literature smotrno. Pri nas formalnih omejitev s strani strokovnih in državnih organizacij ni, temelji na samorefleksiji kadra, ki novo tehnologijo uvaja. Enotnega stališča odbor pri tej temi ni zavzel.

Odbor je prejel pismo dr. Haluk Berga, ki je v okviru multidisciplinarnega odbora (MJC) sodeloval pri oblikovanju zahtev za doseganje znanja na področju hrbtenične kirurgije. Opozoril nas je na dejstvo, da se MJC ni sestal že 4 leta. Poskušali smo ugotoviti, čemu je prišlo do tega, in se zavzeli za dopis centralnemu UEMS-u, ki naj razmisli o drugačni sestavi/organizaciji MJC za hrbtenično kirurgijo.

Sledila je predstavitev dr. Barta Bürgerja o načinu delovanja Ortopedske organizacije na Nizozemskem. Država velja za ekonomsko uspešno s 95% stopnjo zadovoljstva državljanov s kvaliteto življenja in 85% stopnjo zadovoljstva z zdravstvom. Povprečno imajo 3 zdravnike / 1000 prebivalcev, kar predstavlja evropsko povprečje; na vrhu je Avstrija. Ortopedska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1898, vključuje 750 ortopedskih kirurgov. Ima 15 stalnih članov administrativnega osebja. Vodstvo sestavlja 7 članov, ki nadzorujejo 15 delovnih skupin (pediatrija, onkologija, kolk, hrbtenica,…) in 4 komisije (za izobraževanje, kvaliteto dela, raziskave). Cilji njihove organizacije vključujejo: a) kvalitetno zdravstveno oskrbo prebivalcev, b) odgovornost (registracija, analiza,…) zdravnikov in ustanov, in c) profesionalni razvoj. Specializacija traja 6 let (1.5 leta splošne kirurgije, 4.5 let ortopedske kirurgije, 1 leto fellowship). Nameravajo jo skrajšati za 6 mesecev. Ustanovili so delovno skupino (Task Force), ki mora do leta 2020 oblikovati stališča za zbliževanje travmatologije in ortopedske kirurgije. Zanimivo je, da imajo vsake pol leta sestanek oddelčnih mentorjev, ki ocenijo napredek posameznega specializanta, in v kolikor kandidat ne ustreza zahtevam, tudi možnost odvzema specializacije.

V letu 2018 je bil »interim exam« 10. aprila. Izpit je opravljalo 728 kandidatov iz 213 bolnišnic. Cilj ostaja prosta dostopnost izpita vsem evropskim državam brez plačila. Pred 4 –imi leti je bilo največ kandidatov iz Španije, Portugalske, Grčije, letos je močno porasla udeležba v Franciji in Italiji. Sledila je natančna analiza prihodkov in odhodkov pri organizaciji EBOT izpita. Letos je znašala izguba 47.000€, kar bi bilo potrebno v prihodnjih letih urediti, vendar dvig plačila za izpit s strani kandidatov naj ne bi prišlo v poštev. Po drugi strani pa izpraševalci, ki sodelujejo na izpitih niso plačani. V kolikor bi se v prihodnosti ustvarila pozitivna bilanca, bi bilo potrebno prednostno urediti to področje. Dr. Stephan Nehrer iz Avstrije je predlagal, da bi se pisni izpit lahko opravljal v več jezikih (trenutno samo v angleščini), saj bi nekateri kandidati bolje pisali izpit v materinem jeziku. Odbor je bil enotnega mnenja, da se za specialista ortopedske kirurgije pričakuje visoka raven znanja angleškega jezika, saj je vsa strokovna literatura v tem jeziku, zato pisni del izpita ostaja samo v angleščini.

Seznanjeni smo bili s prošnjo Združenja za stopalo in gleženj (Foot and Ankle), da bi podprli njihova prizadevanja za subspecializacijo. Odbor je temu odločno nasprotoval, saj je naloga UEMS-OT odbora v prvi vrsti poskrbeti za visoko in široko raven znanja ortopedskega kirurga. S podporo združenjem, ki promovirajo svojo subspecializacijo, se od tega poslanstva oddaljuje. Postavlja se tudi vprašanje odgovornosti, v kolikor subspecialistični poseg (npr. haluks valgus, hernija disci), opravi specialist ortopedske ortopedije brez ustreznega poglobljenega usposabljanja, kar bi lahko predstavljalo težavo na sodišču.

Naslednji sestanek bo v Rotterdamu na Nizozemskem 17.-18.5.2019, jeseni 15.-16.11.2019 najverjetneje v Krems an der Donau v Avstriji.

Gregor Rečnik

Tomaž Silvester

This Post Has 50 Comments

 1. Pingback: Buy Guns Online

 2. Pingback: 샌즈카지노

 3. Pingback: thi công villa 2021

 4. Pingback: world market url

 5. Pingback: dark0de link

 6. Pingback: white house market url

 7. Pingback: Buy Sig Sauer Guns Online

 8. Pingback: ruger pc carbine for sale

 9. Pingback: lenovo sunucu destek

 10. Pingback: world market url

 11. Pingback: microsoft exchange

 12. Pingback: lenovo servis

 13. Pingback: sunucu teknik servis

 14. Pingback: exchange online plan 3

 15. Pingback: bulut depolama,bulut,yedekleme,ücretsiz bulut hizmeti,en iyi bulut şirketi,en iyi bulut firması,bulut depolama fiyatı,en ucuz bulut depolama,en iyi bulut depolama hangisi,en iyi bulut depolama,bulut arşivleme sistemi,online yedekleme,bulut yedekleme

 16. Pingback: exchange online fiyat

 17. Pingback: Darknet Linkverzeichnis

 18. Pingback: rolex day date clone

 19. Pingback: ดูบอลออนไลน์

 20. Pingback: 오밤

 21. Pingback: ToRReZ Market Link

 22. Pingback: diamond art

 23. Pingback: PPO

 24. Pingback: http://www.specialstrong.com/gym-franchise/

 25. Pingback: kocioł parowy

 26. Pingback: Devsecops definition

 27. Pingback: fish spatula yourfishguide.com

 28. Pingback: rv garage homes surprise az

 29. Pingback: con ếch số mấy

 30. Pingback: mơ thấy chiến tranh

 31. Pingback: cách để chàng yêu bạn nhiều hơn

 32. Pingback: những cách tỏ tình lãng mạn

 33. Pingback: mơ thấy con đỉa

 34. Pingback: high quality sex doll

 35. Pingback: browse around these guys

 36. Pingback: mơ thấy ổ khóa

 37. Pingback: KIU

 38. Pingback: 마나모아

 39. Pingback: 사설토토

 40. Pingback: mơ cá sấu đánh con gì

 41. Pingback: mơ thấy chim bồ câu đánh con gì

 42. Pingback: mơ cãi nhau đánh con gì

 43. Pingback: mơ thấy nhẫn vàng đánh con gì

 44. Pingback: free credit card dumps with pin

 45. Pingback: buying dumps online

 46. Pingback: knockoff audemars piguet online

 47. Pingback: dumps pin

 48. Pingback: youtube subscribers

 49. Pingback: ตู้แปลภาษา

 50. Pingback: cvv dumps sites

Comments are closed.