Poročilo s srečanja UEMS-OT v Lyonu, Francija (27.-28.5.2016)

Poročilo s srečanja evropskih predstavnikov v odboru EBOT (UEMS-OT) v Lyonu, Francija (27.- 28.5.2016)

V maju 2016 sem se kot nacionalni predstavnik Slovenije udeležil rednega spomladanskega sestanka EBOT v Lyonu v Franciji. EBOT ( European Board of Orthopedics and Traumatology) je odbor za ortopedijo Društva evropskih zdravnikov specialistov – UEMS, ki je posvetovalno telo evropskemu parlamentu pri obravnavi zdravstvene zakonodaje. EBOT je politična veja delovanja evropskih ortopedskih kirurgov, EFORT pa znanstvena veja. Evropski kurikulum za ortopedijo sta družno razvili obe društvi, izvedba in zaključni izpit pa je izključno v pristojnosti EBOT. V preteklem letu je bila sprejeta in potrjena dokončna verzija Evropskega kurikuluma za ortopedijo (EEP – European Educational Platform), ki bo na kongresu EFORT v Ženevi na voljo tudi v tiskani verziji. Na tokratnem sestanku je bil prisoten tudi predsednik EFORT Enric Caceres Palau.

Spletna stran EBOT : www.uems-ortho.org.

Sestanek se je začel s predstavitvijo novih članov, tako da je sedaj v EBOT zastopanih.  držav. Podano je bilo poročilo o opravljenem delu v preteklem obdobju ter o finančnem stanju združenja.

V okviru CESMA (Council for European Specialist Medical Assessment) ponovno izpostavljen problem ponarejenih diplom, zato se bo UEMS potrudil vzpostaviti centralni register. Pomemben projekt v prihodnje bo šolaanje izpraševalcev in organiziranje tečajev za izpit.

Živahno razpravo je spodbudilo poročilo predsednika EBOT Felicissima o trenutnem dogajanju v centralnem UEMS glede oblikovanja sekcije za travmatologijo. Pobuda za ustanovitev te sekcije je bila potrjena. V EBOT izražamo zaskrbljenost nad tem, da bo travmatologija posebna specialnost zaradi prekrivanja z našo specialnostjo, ker je muskuloskeletna travma že v celoti pokrita z našim EEP. Z vidika kostne kirurgije je dejstvo, da v okviru evropskega izpita za kirurgijo ni vseh potrebnih kroženj in znanj iz kostne kirurgije. Le te zagotavlja specializacija in evropski izpit iz ortopedije in travmatologije – EBOT. V večini evropskih držav je enotna specializacija iz ortopedije in travmatologije. V Sloveniji tem pogojem v celoti zadosti specializacija iz ortopedske kirurgije, ne pa tudi specializacija splošne kirurgije in/ali travmatologije. V razpravi je bilo izpostavljeno, da teoretično travmatologija nima omejitev – kar naenkrat se kompetence lahko razširijo na vsa področja, od zlomov, poškodb mehkih tkiv, poškodb parenhimskih organov, glave…Takoj je pri tem vprašljiva kvaliteta, in najslabše jo lahko odnesejo pacienti. V luči zniževanja stroškov na vseh nivojih je za zdravstveno zavarovalnico najceneje, da je dežuren le travma kirurg, ki pokriva vsa področja specialnosti. Izpostavimo lahko tri vprašanja : – kompetence, – organizacije, – kaj in koga želi pacient. Podan je bil predlog, da se tako zastavljena travmatologija preimenuje v urgentno kirurgijo, in sicer iz trauma surgery v emergency surgery. Le-ta bi zjemala prvo oskbo poškodovanega, reševanje življenja, reševanje ud, dela telesa. V drugi fazi pa nastopijo ostali specialisti. In za elektivno mišičnokostno kirurgijo smo usposobljeni le ortopedski kirurgi.

V večini evropskih držav se ukinja specializacija iz splošne kirurgije, tako da v prihodnje ne bo več dileme, kdo izvaja ortopedijo in/ali travmatologijo tudi v Sloveniji. Za kostno mišično patologijo je legalna in relevantna le specializacija iz ortopedske kirurgije, ki je v skladu z Evropskim kurikulumom, in je vanjo vključeno dovolj travmatologije. Nasprotno pri trenutni specializaciji splošne kirurgije ni ustrezno in dovolj kostne patologije.

Predstavnik Estonije je opisal stanje pri njih ( 45000km2, 1,3 milijona prebivalcev): MF traja 6 let, 140 vpisnih mest, specializacija iz ortopedije traja 5 let, po prvih 2 letih spolšne kirurgije je osnovni test, po tem letne ocene, na koncu pa pisni in ustni izpit. V ortopedskem združenju je 75 kirurško aktivnih članov, veliko težavo predstavlja odhajanje specialistov v druge države, zlasti v Finsko. Čakalne dobe za operacije so zelo dolge, za TEP kolka, kolena 2 leti.

Sledila je še predstavitev Finske (390000km2, 5,5milijona prebivalcev). V zadnjih 10 letih je precej porastel privatni zdravstveni sektor, ki predstavlja 25% vseh zdravstvenih storitev. Za zdravstvo gre 9,1% BDP. Lansko leto se je začela zdravstvena reforma, ki prinaša precej centralizacije in združevanja zdravstvenih ustanov. Specializacija iz ortopedije traja 6 let, 3 leta splošno kirurško deblo, nato še specialni del iz ortopedije in travme. Ta drugi del je možen le v centralnih in univerzitetnih bolnišnicah. Do sedaj je bilo vsako leto 22 novih specialistov, po novem jih bo 16. Finsko ortopedsko združenje ima 650 članov, izdajajo tudi Finish Journal of Orthoprdics and Traumatology. Glede čakalnih dob je državni predpis, da čakalna doba za operacijo ne sme biti daljša od 6 mesecev.

Evropski kurikulum za ortopedijo (EEP)

Evropski kurikulum iz ortopedije in travmatologije je priporočilo oziroma so smernice, kako organizirati izobraževanje za specialista ortopedije in travmatologije. V izobraževanje sta vključena dva izpita : –  vmesni (interim) , ki je neobvezen, a koristen za preverjanje nivoja znanja, – končni izpit, ki je pisni in ustni. EEP sam po sebi ni dovolj, vprašanje in izziv je, kako ga implementirati, in kako ga uveljaviti v vseh evropskih državah. Tako da je naslednji korak oziroma zahteva izvedba in potrditev ETR (Eurpean Training Requirements), ki bodo vključevale za posameznika: ustrezno profesionalno zgodovino, da je evropski specialist ( izkušen klinik, akademski učitelj,strokovni vodja in navdahnjen humanist); ustrezno trajanje usposabljanja, kompetenten nabor literature, izpite, ustrezne centre za usposabljanje; postavitev evropskih kliničnih standardov.

Od lanskega leta je EEP za ortopedijo v Španiji in Turčiji osnova za specializacijo.

Evropski izpit

Evropski izpit je vse bolj popularen, v letu 2016 je 245 kandidatov, izpit je v angleščini in španščini, v podatkovni bazi je preko 1700 vprašanj in 75 cetificiranih izpraševalcev. Leta 2015 je uspešno opravilo izpit 67% kandidatov. Ortopedski evropski izpit velja za enega najbolj prestižnih v okviru CESMA.

Še vedno pa je v večini držav obvezen državni izpit, tako da je za kandidata praviloma dvojno preverjanje. Načrt je, da se to v prihodnje odpravi, da se v okvir evropskega izpita uvede še klinični oz. operativni del. Pogoj za to pa so domači izpraševalci, potrjeni s strani nacionalnih združenj in EBOT. Glede na trende poenotenja izobraževanja v Evropi bi morali tudi v našem združenju razmisliti in vzpodbuditi posameznike, ki so zainteresirani, da bi postali EBOT potrjeni izpraševalci – izhodišče za razpravo na eni od naslednjih sekcij, kajti problem je finančno pokritje izpraševalcev. Ne gre za plačano delo, plačani so stroški namestitve in v prihodnje tudi potovanja.

Sledila je še predstavitev FORTE (Federation of Orthopedics and Trauma Trainees in Europe), forte.orthop@gmail.com, facebook forte.orthopedics, ki letos prvič organizira poletno šolo, kjer bo v 5 dneh 30 tečajev s priznano mednarodno učiteljsko zasedbo. V prihodnje nameravajo to še razširiti in izdati serijo publikacij.

Tomaž Silvester

This Post Has 16 Comments

 1. Pingback: คอนโดปูนา

 2. Pingback: lowongan pns smk

 3. Pingback: Quality Engineering

 4. Pingback: replika rolex

 5. Pingback: great site

 6. Pingback: Peyton

 7. Pingback: situs judi

 8. Pingback: https://www.technologystime.com/

 9. Pingback: mơ thấy sếp cũ

 10. Pingback: nằm mơ thấy bướm

 11. Pingback: replica watch

 12. Pingback: Regression testing

 13. Pingback: nằm mơ thấy mình thắp hương

 14. Pingback: nằm mơ thấy phật bà quan âm

 15. Pingback: replica rolex

 16. Pingback: white leaf

Comments are closed.