Razpis za prijavo interesa za strokovne odbore za medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke

Evropska komisija objavlja

Razpis za prijavo interesa za strokovne odbore za medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke

Leta 2017 so začeli veljati novi predpisi EU o medicinskih pripomočkih (Uredba (EU) 2017/745, v nadaljnjem besedilu: uredba o medicinskih pripomočkih) in in vitro diagnostičnih pripomočkih (Uredba (EU) 2017/746, v nadaljnjem besedilu: uredba o in vitro diagnostičnih pripomočkih). Obe uredbi, zlasti pa uredba o medicinskih pripomočkih, temeljita na strokovnem znanju svetovalcev, imenovanih v tako imenovane „strokovne odbore“. Komisija po posvetovanju s Koordinacijsko skupino za medicinske pripomočke imenuje strokovne odbore na ustreznih medicinskih in drugih področjih, pri katerih je po posvetovanju z navedeno skupino ugotovila potrebo po zagotovitvi usklajenega znanstvenega, tehničnega in/ali kliničnega svetovanja.

Strokovni odbori izvajajo širok nabor nalog: v okviru ugotavljanj skladnosti pripomočkov sodelujejo v postopkih obveznega posvetovanja s priglašenimi organi v zvezi z vrednotenjem kliničnih ocen nekaterih medicinskih pripomočkov z visoko stopnjo tveganja in oceno učinkovitosti nekaterih in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov.

Za vse zainteresirane posameznike, ki bi želeli sodelovati v omenjeni komisiji, je besedilo celotnega razpisa dostopno tukaj.