Raziskovalni dan v Ortopedski bolnišnici Valdoltra

Vse člane ZO obveščamo, da bo letošnji 9. Raziskovalni dan OBV potekal v petek, dne 21. 6. 2019 v popoldanskem času. Vabljeni!