Raziskovalni dan v Ortopedski bolnišnici Valdoltra

Vse člane ZO obveščamo, da bo letošnji 9. Raziskovalni dan OBV potekal v sredo, dne 19. 6. 2019 v popoldanskem času. Vabljeni!