EBOT interim exam 20.3.2020 v Domus Medica

Dogovorili smo se, da bo letošnji preliminarni EBOT “interim” izpit iz ortopedije potekal dne 20.3.2020 med 10:00 in 13:00 v učilnici Julijana v Domus Medica. Vse specializante naprošamo, da se prijavijo preko spletne prijavnice tukaj. Pod ustanovo izberite Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, čeprav se bo izpit odvijal v prostorih Domus Medica.

Na izpit naj vsak kandidat prinese svoj prenosni računalnik. V kolikor to ne bo mogoče, naj to sporoči na elektronski naslov Združenja ortopedov, da uredimo nadomestni računalnik. Na zadnjem srečanju Združenja ortopedov smo sprejeli sklep o financiranju udeležbe na FORTE Summer school za dva posameznika, ki se bosta najbolje odrezala na tem preverjanju.