Program srečanja Združenja ortopedov 29.11.2019 v Novem mestu

Spoštovani člani Združenja ortopedov SZD!

Naslednje stanovsko srečanje Združenja ortopedov bo potekalo v petek, dne 29.11.2019, v nekoliko drugačnem okolju, v Tovarni zdravil Krka v Novem mestu. Gostitelji bodo poskrbeli ne samo za ustrezno izobraževalno okolje, temveč tudi za zanimiv ogled visoko-tehnološke tovarne zdravil in za pogostitev, za kar se jim v Združenju ortopedov najlepše zahvaljujemo!

Srečanje bomo odprli s “Šolo kolenske endoprotetike”, ki je v prvi vrsti namenjena vsem specializantom ortopedske kirurgije oz. zdravnikom v procesu strokovnega usposabljanja na področju artroplastike kolenskega sklepa. Glavne mentorje naprošamo, da spodbudijo specializante k zanesljivi udeležbi.

Učnemu modulu bo sledilo kosilo in ogled Tovarne zdravil Krka.

Popoldanski program je zasnovan kot mini-simpozij na strokovno temo “Ortopedske onkologije” z vabljenimi predavatelji tudi izven naše sekcije. V predavanjih se bomo dotaknili ustrezne obravnave pacientov s tumorsko problematiko mišično-skeletnega sistema v slovenskem prostoru.

Simpoziju bo sledila “Skupščina Združenja ortopedov”, kjer bomo obravnavali aktualno ortopedsko problematiko in razglasili najboljše nacionalne raziskovalne projekte.

Prijave sprejemamo na zdruzenjeortopedov.szd@gmail.com. Ob prijavi prosimo navedite, ali se boste udeležili kosila in/ali večerje. Kotizacije za člane Združenja ortopedov ni. ZZS je za udeležbo na srečanju predvidela 5 kreditnih točk.

Prosimo za pravočasne prijave, saj moramo gostitelju do 19.11.2019 sporočiti število udeležencev na kosilu oz. večerji.

Vljudno vabljeni v čim večjem številu!

Krka___generalna_pokroviteljica


ŠOLA KOLENSKE ENDOPROTETIKE

  • moderator: Andrej Strahovnik, OB Valdoltra

 

9:00 – 9:05         Andrej Strahovnik, OB Valdoltra

                              Uvodni pozdrav organizatorja

9:05 – 9:15          Samo K Fokter, UKC Maribor

                              Zgodovinski pregled kolenske endoprotetike                                     

9:15 – 9:25          Primož Humar, SB Nova Gorica

                              Indikacije za kolensko artroplastiko

9:25 – 9:30          Razprava

9:30 – 9:50          Mateja Perc Reljić, OB Valdoltra

                               Princip postavitve komponent endoproteze – mehanski položaj

9:50 – 10:05       Andrej Strahovnik, OB Valdoltra

                             Princip postavitve component endoproteze – anatomski in kinematični položaj

10:05 – 10:10     Razprava

10:10 – 10:25     Marko Mihelak, SB Celje

                             Rentgensko načrtovanje kolenske artroplastike                                                                               

 

10:25 – 10:45     Odmor

 

10:45 – 10:55     Borut Pompe, OK Ljubljana

                              Tipi kolenskih endoprotez

10:55 – 11:10     Klemen Ravnihar, OB Valdoltra

                            Osteotomija vs. uni vs. totalna endoproteza

11:10 – 11:15      Razprava

11:15 – 11:35     Zmago Krajnc, UKC Maribor

                           Operativni potek kolenske artroplastike- tips&tricks

11:35 – 11:45     Marija Domej, Herz Jesu Krankenhaus, Dunaj, Avstrija

                            PSI metoda MyKnee

11:45 – 11:50     Razprava

11:50 – 12:00     Tanja Rauter Pungartnik, Terme Ptuj

                              Rehabilitacija po kolenski artroplastiki                                                

12:00 – 12:15     Kristjan Černeka, OB Valdoltra

                             Revizija kolenske proteze – vzroki, možnosti zdravljenja

12:15 – 12:20    Razprava

12:20 – 12:30     Andrej Strahovnik, OB Valdoltra

                             Zaključek šole endoprotetike

 

12:30 – 15:00     KOSILO IN OGLED TOVARNE ZDRAVIL KRKA NOVO MESTO

 

STROKOVNA TEMA – ORTOPEDSKA ONKOLOGIJA

  • moderator: David Martinčič, OK Ljubljana

 

15:00 – 15:30     Blaž Mavčič, OK, UKC Ljubljana

                              Obravnava ortopedskega pacienta s tumorsko patologijo v Sloveniji

15:30 – 15:50     Vladka Salapura, Klinični inštitut za radiologijo, UKC Ljubljana

                              Radiološke dileme v diagnostiki tumorjev mišično-skeletnega sistema

15:50 – 16:10     Marko Novak, OI Ljubljana

                             Obravnava bolnika s tumorjem mehkih tkiv udov in trupa

16:10 – 16:35     Marko Bergovec, UOT, Medizinische Universität Graz, Avstrija

                             Growing / expanding endoprosthesis in orthopaedic tumor surgery

16:35 – 16:45     Razprava

 

16:45 – 17:00     Odmor

 

SKUPŠČINA ZDRUŽENJA ORTOPEDOV

  • ZUNANJE AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA (moderator: Gregor Rečnik, UKC Maribor)

 

17:00 – 17:05     Gregor Rečnik, UKC Maribor

                             Uvodni pozdrav predsednika ZO

17:05 – 17:10      Rok Slokar, SB Celje

                             Predstavitev programa »EFORT Spring Fellowship Slovenia 2020«

17:10 – 17:20      Karin Schara, ZZS Ljubljana

                              Naloge in pristojnosti glavnih mentorjev

17:20 – 17:35      Sladjana Jelisavčić, ZZZS Ljubljana

                              Trend ortopedskih posegov v Sloveniji

17:35 – 17:50      Eva Murko, NIJZ Ljubljana

                              Predstavitev projekta PREMs in PROMs v okviru artroplastike kolkov in kolen

 

17:50 – 18:00      Odmor

 

  • NOTRANJE AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA (moderator: Matevž Kuhta, UKC Maribor)

 

18:00 – 18:05      Samo K Fokter, UKC Maribor

                               Predlog financiranja potnih stroškov ocenjevalcem na »EBOT izpitu«

18:05 – 18:10      Samo Novak, OB Valdoltra

                               Predlog o sofinanciranju udeležbe na »FORTE Summer School«

18:10 – 18:15      Rihard Trebše, OB Valdoltra

                               Predstavitev diagnostičnih kriterijev za periprotetično okužbo sklepa

18:15 – 18:20      Janez Mohar, OB Valdoltra

                               Kriteriji za napotitev otroka s skoliozo v nadaljno obravnavo

18:20 – 18:30     Razprava in glasovanje

18:30 – 18:45     Razno

 

18:45 – 18:50      Rihard Trebše, OB Valdoltra

                               Poročilo komisije za ocenjevanje raziskovalnih prispevkov v okviru natečaja ZO SZD

18:50 – 18:55     Peter Brumat, OB Valdoltra

.                              Predstavitev najboljšega nacionalnega raziskovalnega prispevka

18:55 – 19:00      Matevž Kuhta, UKC Maribor

                               Zaključne besede tajnika ZO

 

19:30 – 22:30     VEČERJA NA OTOČCU


Krka___generalna_pokroviteljica