Sestanek s predstavniki NIJZ glede uvedbe kazalnikov kakovosti po artroplastiki kolkov in kolen

Dne 4.9.2019 smo imeli na ZO SZD sestanek z delovno skupino Nacionalnega Inštituta za Javno Zdravje z namenom uvajanja kazalcev kakovosti po artroplastiki kolkov in kolen (zapisnik sestanka). Predstavljen je bil projekt “Vzpostavitev mehanizmov za spremljanje izkušenj pacientov (PREMs) ter samooceno pacientov po določenih posegih ter priprava predlogov za izboljšanje na podlagi zbranih informacij (PROMs)“, ki bo članstvu predočen na naslednjem srečanju ZO SZD v Novem Mestu 29.11.2019.