Poročilo z 2. poletne šole FORTE, Faro, Portugalska

Poletna šola FORTE je namenjena specializantom ortopedske kirurgije kot dodatno izobraževanje in priprava na mednarodni izpit EBOT, saj omogoča celovit teoretični pregled splošne ortopedije. Sočasno potekata dva neodvisna tečaja: priprava na izpit (napredni tečaj, namenjen specializantom v zadnjem letu) in celovit pregledni tečaj (splošni pregled).

V letu 2017 sem se udeležil 2. poletne šole FORTE, ki je potekala v Faru na Portugalskem od 28. avgusta do 1. septembra. Izbral sem tečaj priprave na izpit, saj sem tudi sam tisto leto opravljal specialistični izpit. Nastanjeni smo bili v hotelu Eva v centru mesta ob obali, kjer so potekala tudi predavanja in družbene aktivnosti. Predavanja so potekala od ponedeljka do petka za oba tečaja samostojno in vzporedno s pričetkom ob 9. uri v bloku 4 ure, nato pa še v popoldanskem času 2 uri. Sklopi predavanj so bili smiselno razdeljeni na posamezna področja (splošna ortopedija, otroška ortopedija, zgornja in spodnja okončina, hrbtenica, onkološka ortopedija, itd.). Moduli za pripravo na izpit so bili zasnovani s poudarkom na razpravah o primerih, nekateri predavatelji so izpostavili tudi ključne teme, ki se pojavijo na mednarodnem izpitu. Tega tečaja so se v glavnem udeležili specializanti z daljšim stažem, ki so se prav tako pripravljali na izpit, nekateri so do takrat tudi že opravili prvi del EBOT izpita.

Po predavanjih so bile na voljo delavnice (možnost artroskopije na modelih), individualni ali skupinski študijski čas ter fakultativne družbene aktivnosti: druženje na plaži, vodni športi (kajak in sup), izlet z ladjo, ogled mesta. Večerni programi so bili sestavljeni iz neformalnih izobraževalnih dejavnosti (prikaz primera in diskusija ob večerji).

Poletno FORTE šolo ocenjujem kot zelo dobro izkušnjo, saj v enem tednu pridobiš celoten teoretični pregled splošne ortopedije, predavanja so sistematično razdeljena in v naprednem tečaju zasnovana s prikazi primerov. Poletno šolo bi priporočal vsem, ki s specializacijo zaključujejo in se pripravljajo na izpit (napredni tečaj) oz. mlajšim specializantom, ki so s kroženjem šele pričeli (celovit pregledni tečaj). Več informacij o FORTE poletni šoli: http://www.forteortho.org/

Jakob Naranđa

This Post Has One Comment

  1. Pingback: 안전한 토토사이트

Comments are closed.