Poročilo s srečanja odbora UEMS-OT v Rotterdamu na Nizozemskem (17.-19.5.2019)

Poročilo s sestanka UEMS-OT (EBOT) v Rotterdamu (17.-19.5.2019)

V maju 2019 sem se kot predstavnik Slovenije udeležil rednega sestanka EBOT (European Board of Orthopaedics and Traumatology) v Rotterdamu. Sestanka so se udeležili delegati 27 držav, manjkali so le iz Italije, Švice, Slovaške, Hrvaške in Danske. V uvodnem delu je bila predstavitev novih članov in sprejet zapisnik sestanka na Bledu v novembru 2018.

Sestanek se je začel z vabljenim predavanjem, ki ga je imel Hans-Andre Schuppers, predsednik Nizozemskega otropedskega združenja, z naslovom » European Orthopaedic Uniformity : everlasting dream or possible reality next decade?«. V predavanju je najprej predstavil Rotterdam, ki je 6. največje pristanišče na svetu (pred njim 5 kitajskih) in največje v Evropi. Na začetku 2. Svetovne vojne je bilo mesto popolnoma uničeno, po vojni pa ni bilo obnovljeno, ampak zgrajeno na novo. Več kot polovica prebivalstva je ne-zahodnega. V mestu je tudi Erasmus Teaching Hospital Center, ki je najnovejši in največji medicinski center na Nizozemskem. Trend pri mladih zdravnikih je, da se vse bolj usmerjajo v subspecializacije, kar vzpodbujajo tudi zavarovalnice, saj praviloma to zagotavlja največjo kvaliteto na določenem ozkem področju z manj verjetnimi zapleti in posledično tudi z manjšimi stroški. Subspecializacija ni težava v velikih centrih, pač pa v manjših bolnišnicah, kjer ni dovolj kadra in tudi patologije. Zato na Nizozemskem postopno zmanjšujejo število bolnišnic, v izobraževanju – tudi ortopedskem pa je vse več poudarka na preventivi za zdravo življenje. Tudi na Nizozemskem sta še vedno ločeni specializaciji ortopedije in travmatologije in največ odpora pri združevanju je v srednji generaciji ortopedov, ki težko ali ne želijo spremeniti trenutne prakse oziroma načina dela.

V nadaljevanju je predsednica Nanni Allington predstavila svoje delo v preteklem obdobju. V Grčiji želi ministrstvo za zdravstvo izločiti pediatrično ortopedijo, kirurgijo roke in onkološko ortopedijo iz skupne specializacije. Zato je poslala pismo, v katerem tem poskusom odločno nasprotuje in jih odsvetuje. Naše združenje mora narediti vse, da se obdrži specializacija celotne ortopedije in da ne bo prihajalo do izločanja posameznih subspecialnosti.

V novembru 2018 je bila konferenca UEMS o sodelovanju specialistov, splošnih zdravnikov, industrije in pacientov. Za naše združenje je pomembno, da se vzdržuje kakovostno in neodvisno CME. Razpravljali so tudi o EPF (European Patients Forum), ki želi, da so pacienti tudi deležniki pri učenju-specializaciji, tako kot so pri zdravljenju. Vendar je pri tem več pomislekov, tako etičnih kot organizacijskih.

V začetku decembra je bil CESMA sestanek, kjer je bil predstavljen potek in razvoj EBOT izpita. Značilna je slaba prehodnost izpita, a se na ta način vzdržuje kvaliteta in se zaradi tega kriteriji ne bodo zniževali. Na izpit naj bi šli le tisti, ki so nanj optimalno pripravljeni. Nadaljujejo se pogovori na relaciji UEMS-OT in EFORT, tudi finančno se vse deli na pol, tako prihodki, kot tudi stroški za izpit.

V aprilu je bil sestanek UEMS Council, kamor moramo poslati poročilo o vsakem EBOT sestanku. Za Združenje ortopedov Slovenije je pomembno, da ugotovimo, kdo je slovenski član UEMS Councila za primer, če bo kdaj pomembno glasovanje s področja ortopedije, da se mu predstavi naše stališče. Vzpostavljen nov MJC za Adolescentno medicino. Ponovno izpostavljen pomen osrednje vloge zdravnikov specialistov pri zdravljenju pacientov – le zdravnik lahko zdravi! Izražena je bila tudi skrb zaradi splošnega pomanjkanja zdravnikov v celi Evropi. V UEMS Advisory Board je bila tudi razprava o  manualni medicini, kjer je bil vzpostavljen tudi MJC in predstavljen ETR. Predsednica EBOT je glasovala proti temu, ker je bila predstavitev v smeri, da je to praktično edina oblika konzervativnega zdravljenja v ortopediji. Kar lahko v posameznih zdravstvenih sistemih odtegne  del sredstev namenjenih ortopediji. Težava je tudi, da manualne medicine ne izvajajo vedno zdravniki.

Glasovali so o novih ETR za različne specialnosti, zavrnjen je bil le ETR za pediatrično urgenco. Vedno več je ETR, ki opredeljujejo vse več ožjih, subspecialnih področij, vendar pa to ne vodi in ne bo vodilo, do novih sekcij UEMS, kar pomeni, da tudi ne bo novih specializacij (morda bo izjema le športna medicina).

Predstavljeno je bilo tudi finančno poročilo in za naprej predsednica EBOT zahteva, da se naredi vsako leto finančna konstrukcija, predvidevanje, kakšni bodo stroški, vključujoč tudi nepredvidene dogodke, npr. Večji izdatki za končni izpit… Predstavnik Nemčije D. Bornemann je povedal, da so letni stroški za spletno stran EBOT 2000 EUR. Razvila se je živahna razprava o zastarelosti in neatraktivnosti in neažurnosti trenutne spletne strani. Tako da je bila podana pobuda za novo spletno stran, ki mora biti bolj interaktivna in predvsem dinamična glede upravljanja – ena ali dve osebi iz EBOT pooblaščeni za spreminjanje, dodajanje vsebine. Na začetni spletni strani je tudi okno Povezave, katerega vsebina je zastarela. Dogovorili smo se, da vsak predstavnik države sporoči, katero povezavo bi želel imeti tu napisano (Združenje ortopedov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Zdravniško društvo in vestnik?).

Januarja 2019 je bil sestanek Advsory Board EACCME. Zanimanje za s strani EACCME certificirane strokovne dogodke narašča, dodatni kontakti še s srednjo/južno Ameriko. Izpostavljeni so bili kriteriji za podelitev certifikata, ustrezno izobraževanje ocenjevalcev prošenj in predstavljena ustrezna Checklista za monitoriranje EACCME akreditiranega dogodka. Večjo težavo kot ocenjevanje prošenj za fizične dogodke predstavlja ocenjevanje prošenj za e-učenje.

V nadaljevanju so poročila predstavili predstavniki EBOT v različnih MCJ (Mulitidisciplinary Joint Commision). Pri MJC za hrbtenico nič novega. MJC za Clinical Skill Center: 11 akreditiranih centrov v Evropi, v postopku ocenjevanje za še enega –Aarhus na Danskem. Zanimanje tudi izven Evrope. V septembru kongres NASCE s precej zanimivim programom. MJC za športno medicino. Le-ta sprejeta kot samostojna specializacija v 10 članicah, potrebna je še potrditev v dveh, da se potem lahko tudi v okviru UEMS prizna kot samostojna specialnost. MJC za redke bolezni: deluje pod pokroviteljstvom UEMS sekcije za medicinsko genetiko. MJC za infekcijske bolezni: najpomembnejši cilj, da se naredi jedrne kompetence in jih nato vključi v kurikulume posameznih specialnosti, tudi ortopedije in travmatologije. V EPOS delegirana s strani EBOT avstrijska predstavnica.

Sledili sta predstavitvi zdravstvenega sistema Madžarske in Norveške. Madžarska ima 93000km2 in 10 milijonov prebivalcev, brezposelnost je 3,7%. V EBOT sta predstavnika HOA (ortopedsko združenje) in HTA (travmatološko združenje), ki med seboj dobro sodelujeta. HOA ima 645 članov, v državi so 4 univerzitetni klinični oddelki za ortopedijo in 15 oddelkov v deželnih bolnišnicah. Čakalna doba za TEP kolka je 221 dni, za TEP kolena pa 339 dni. Specializacija sestoji iz 24 mesecev bazičnega dela (obvezen ATLS in AO osnovni tečaj) in 48 mesecev specialnega dela (24 mesecev ortopedije, 18 travme…). HTA ima 848 članov, v državi je 36 travmatoloških centrov oziroma oddelkov. Izdajajo revijo Madžarski ortopedski in travmatološki vestnik – 4 številke letno.

Norveška ima 385ooo km2 in 5,3 milijona prebivalcev, 25 000 km obale. Geografske in klimatske razmere predstavljajo izziv za ustrezno zdravstveno oskrbo s specialisti. V zdravstvo se vlaga veliko denarja, delež GDP je 10,5%. Država je na prvem mestu po deležu zaposlenih v zdravstvu in z njim povezanimi dejavnostmi – 20%. Lastnik večine (85%) bolnišnic je država, bolnišnice so organizirane kot podjetja, storitve v njih so brezplačne. Pomemba je spletna stran Health Norway, na kateri je vse o zdravstvenem sistemu, o stroki, pregled čakalnih vrst, števila operacij, kazalcev kakovosti. Svetovno uveljavljen je Register TEP kolka, ki deluje od leta 1987 in Register TEP kolena, ki deluje od leta 1994. Zdravstveni sistem: 27500 zdravnikov, 755 ortopedov, 5,6 zdravnika/1000 prebivalcev, 3,9 med.sestre/zdravnika. S 1.3.2019 je pričela veljati nova shema specializacije, ki je sestavljena iz 3 delov. 1.del je pripravništvo, 2.del je skupno kirurško deblo, 3.del pa je specialni. Norveško ortopedsko združenje obstoji od l.1947 in ima 1068 članov.

Dan McBride, predstavnik Velike Britanije in bodoči predsednik EFAS (European Foot and Ankle Society) je predstavil pobudo za EFAS certifikat. Pravzaprav je predstavil ETR za Foot and Ankle kirurgijo. Predsednica EBOT je poudarila, da ETR lahko naredijo, vendar pa se ne bo zgodilo, da bi to postala nova skupina v UEMS oziroma, da tisti, ki izpolnijo kriterije dobijo s strani UEMS certificirano specialno diplomo. Vendar je predstavnik Nizozemske izpostavil, da je pri njih le tistim, ki gredo skozi to izobraževanje, dovoljeno operirati TEP gležnja. Če posplošimo, se lahko ob takih pobudah postavi vprašanje kaj lahko kdo operira? Če npr. splošni ortoped operira stopalo in pride do zapletov, lahko to predstavlja kazensko težavo, v smislu, zakaj je to operiral, če nima tega izobraževanja oziroma certifikata. To lahko sproži plaz podobnih zahtev za specialne certifikate za razne subspecializacije.

Belgijska predstavnica je povedala, da belgijski komite za medicinsko etiko omejuje sponzorska sredstva za izobraževanje na največ 3 tedne, kar je sporno, ker običajno fellowship traja od 6- 12 mesecev.

EBOT izpiti v letu 2018: na Interim exam je bilo 728 sodelujočih. Končni izpit ima še vedno slabo prehodnost – 60%. Težavo predstavlja znanje iz bazičnih znanosti, otroške ortopedije in hrbtenice. Jezik ni ovira, ker so povsem enaki rezultati tudi pri izpitu v španščini. Tečaj za izpraševalce se lahko organizira v posamezni državi, običajno je to v času nacionalnega ortopedskega kongresa (če je interes, se lahko organizira tudi v Sloveniji).

Naslednji sestanki so:

 • Dunaj 15.-17.11.2019 : vodilna tema bo Problematika združevanja specializacije ortopedije in travmatologije. Vabljeno predavanje bo ime prof. Windhager, ki je prvi predstojnik ortopedskega in travmatološkega oddelka na Univerzi na Dunaju. Trenutno v Avstriji poteka specializacija nespremenjeno in bo tako še po predvidevanjih 2-3 leta. Takrat se pričakuje, da se bo začela specializacija po novih modulih in to bo prineslo tudi zlitje ortopedije in travmatologije.
 • Pomlad 2020 : Estonija
 • Jesen 2020 : Portugalska
 • Pomlad 2021: Nemčija, Berlin.

Tomaž Silvester

 

This Post Has 50 Comments

 1. Pingback: Mossberg Guns For Sale

 2. Pingback: 오밤

 3. Pingback: diving mask

 4. Pingback: sex offender registry va

 5. Pingback: best cvv shop

 6. Pingback: dumps for sale

 7. Pingback: malay tiger steroids

 8. Pingback: www.2qiuqiu99.club

 9. Pingback: DevOps Solutions

 10. Pingback: فيس

 11. Pingback: dental service experience

 12. Pingback: pokerqq

 13. Pingback: olej konopny

 14. Pingback: sahabatqq daftar

 15. Pingback: nằm mơ thấy hoa sen

 16. Pingback: con sau so may

 17. Pingback: mơ thấy chim bồ câu

 18. Pingback: home-remodeling-directory.com

 19. Pingback: เงินด่วนอุบล2018

 20. Pingback: cute rompers for women

 21. Pingback: silicone sex doll creampie

 22. Pingback: data science analysiss

 23. Pingback: nằm mơ thấy hôn môi

 24. Pingback: nằm mơ thấy bướm

 25. Pingback: nằm mơ thấy phật bà quan âm

 26. Pingback: chiem bao thay rua

 27. Pingback: black owned wig companies

 28. Pingback: mơ thấy đầu người

 29. Pingback: nằm mơ thấy bò cạp

 30. Pingback: hemp oil capsule benefits

 31. Pingback: ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมชั่น

 32. Pingback: Sporting Events

 33. Pingback: Alarmanlagen

 34. Pingback: salerolexcopies.com

 35. Pingback: nằm mơ rụng tóc

 36. Pingback: nằm mơ thấy bốc mộ

 37. Pingback: nằm mơ thấy nấu ăn

 38. Pingback: buy marijuana online

 39. Pingback: choi game ban ca an xu truc tuyen

 40. Pingback: mơ thấy ác mộng

 41. Pingback: con số may mắn của 12 cung hoàng đạo

 42. Pingback: Stiiizy pod

 43. Pingback: mơ đánh vợ

 44. Pingback: dơi bay vào nhà tốt hay xấu

 45. Pingback: mơ thấy người nổi tiếng

 46. Pingback: AR-12 Pro

 47. Pingback: Male sex dolls

 48. Pingback: nam mo thay mua vang

 49. Pingback: trap 2021

 50. Pingback: Jerkmatereview.com

Comments are closed.