Trenutno vodstvo (Current Leadership)

Predsednik (President): Gregor Rečnik

Tajnik, blagajnik (General Secretary, Treasurer): Matevž Kuhta

Svetovalni odbor (Advisory Board): Tomaž Silvester, Rihard Trebše, Matjaž Sajovic, David Martinčič

E-mail: zdruzenjeortopedov.szd@gmail.com


Ortopedski predstavniki v pomembnih domačih in tujih odborih

  • Strokovni svet (SS) za ortopedijo pri SZD: Matej Drobnič (predsednik), Simon Kovač, Samo K Fokter, Vane Antolič, Rihard Trebše
  • Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za ortopedijo pri MZ: Rok Vengust (predsednik), Simon Kovač, Matej Drobnič, Matjaž Vogrin, Vane Antolič, Samo K Fokter
  • Nacionalni koordinator pri ZZS: Gregor Rečnik
  • UEMS-OT board members: Tomaž Silvester, Gregor Rečnik
  • EFORT General Assembly delegates: Rihard Trebše, Klemen Stražar
  • EFORT Educational Committee member: Samo K Fokter
  • EFORT Spring Fellowship 2020 Organization Board: Rok Slokar, Rene Mihalič, Rok Vengust, Jaka Naranda, Samo Novak, Igor Mijatovič, Klemen Bošnjak
  • Delovna skupina za uvajanje kazalcev kakovosti pri artroplastiki kolkov in kolen: Eva Murko, Vesna Levašič, Gregor Kavčič, Anže Mihelič, Klemen Avsec

Pretekli predsedniki (Past Presidents)

Klemen Stražar (2015-2019), KC Ljubljana
Rihard Trebše (2012-2015), OB Valdoltra
Ladislav Šimnic (2009-2012), KC Ljubljana
Samo K Fokter (2007-2009), SB Celje
Janez Brecelj (2005-2007), KC Ljubljana
Slavko Kramberger (2003-2005), UKC Maribor
Mario Ponikvar (2001-2003), KC Ljubljana
Venčeslav Pišot (1999-2001), OB Valdoltra
Anton Tomažič (1997-1999), KC Ljubljana
Vinko Pavlovič (1995-1997), KC Ljubljana
Vilibald Vengust (1993-1995), SB Celje