Sedanje vodstvo (Current Leadership)

Predsednik (President): prof. dr. BLAŽ MAVČIČ, dr. med.

Tajnik (Secretary General): asist. dr. LOVRO SUHODOLČAN, dr. med.

E-mail: zdruzenjeortopedov.szd@gmail.com


Ortopedski predstavniki v pomembnih domačih in tujih odborih

  • Glavni strokovni svet SZD: Samo K. Fokter
  • Strokovni svet za ortopedijo (SSOR) pri SZD: Matej Drobnič (predsednik)
  • Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za ortopedijo pri MZ: Matjaž Vogrin (predsednik)
  • Nacionalni koordinator pri Zdravniški zbornici Slovenije: Gregor Rečnik
  • UEMS-OT board members: Tomaž Silvester, Simon Kovač
  • EFORT General Assembly delegates: Rihard Trebše, Klemen Stražar
  • EFORT Board Member at Large: René Mihalič

Pretekli predsedniki (Past Presidents)

Gregor Rečnik (2019-2021), UKC Maribor
Klemen Stražar (2015-2019), UKC Ljubljana
Rihard Trebše (2012-2015), OB Valdoltra
Ladislav Šimnic (2009-2012), UKC Ljubljana
Samo K Fokter (2007-2009), SB Celje
Janez Brecelj (2005-2007), UKC Ljubljana
Slavko Kramberger (2003-2005), UKC Maribor
Mario Ponikvar (2001-2003), UKC Ljubljana
Venčeslav Pišot (1999-2001), OB Valdoltra
Anton Tomažič (1997-1999), UKC Ljubljana
Vinko Pavlovič (1995-1997), UKC Ljubljana
Vilibald Vengust (1993-1995), SB Celje