Jesensko srečanje Združenja ortopedov SZD – 18. oktobra 2021

V ponedeljek, 18. oktobra 2021, je potekala jesenska telekonferenca in skupščina Združenja ortopedov SZD, prva pod novim vodstvom. Spletna povezava na sestanek Združenja je bila poslana članom in podpornikom po elektronski pošti. Dnevni red:

19:00    Vesna Levašič – Poročilo Registra endoprotetike Slovenije o TEP kolka v letu 2020
19:20    Marko Mihelak – Predstavitev Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe – SB Celje
19:40    Aljaž Merčun – Pogostnost recidivov po intralezijski izpraznitvi benignih kostnih tumorjev
20:00    Blaž Mavčič – Predlog novega Temeljenega akta Združenja ortopedov SZD.

Na srečanju smo obravnavali predlog novega Temeljenega akta Združenja ortopedov SZD in ga po potrditvi poslali v odobritev Glavnemu strokovnemu svetu SZD.