ODLOK VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Z DNE 15.3.2020 O RAZPOREJANJU SPECIALIZANTOV V ČASU COVID-19 KRIZNE SITUACIJE

ODLOK VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O RAZPOREJANJU SPECIALIZANTOV V ČASU COVID-19 KRIZNE SITUACIJE (celotno besedilo – Odlok Vlade RS 15.3.2020)

2. člen
(1) Vsem zdravnikom specializantom se neposredno na podlagi tega odloka specializacija prekine in se za čas trajanja ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in podobno).
(2) Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.

3. člen
(1) Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci.
(2) Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju.
(3) Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka potreben.
(4) Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.