Sprejet in potrjen novi Temeljni akt Združenja ortopedov SZD

Skupščina Združenja ortopedov SZD je 18. oktobra 2021 sprejela svoj novi Temeljni akt, ki ga je nato na seji 9. novembra 2021 potrdil tudi Glavni strokovni svet SZD.

Novi temeljni akt nudi pravni okvir za delovanje našega Združenja v sodobnem času. Besedilo Temeljnega akta je dostopno na povezavi:

https://zdruzenje.ortopedov.si/?page_id=94